Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fyzika

FIIT, letný semester 2011/2012
Základná informácia
  • Študijný program:
    • Informatika
  • Rozsah: 3-101 z,s
  • Prednáška: piatok 10:00-12:40 hod. DE 300
Hodnotenie predmetu, podmienky
  • Absolvovanie 8 laboratórnych úloh a odovzdanie protokolov z meraní - max. 16 bodov
  • Povinná účasť na výpočtových cvičeniach
  • Priebežné testy v 6. - 7. a 11. týždni semestra - max. 2 x 12 bodov = 24 bodov
  • Podmienka pre získanie zápočtu: min. 25 bodov
Skúška z predmetu

Obsah predmetu

Program prednášok

Doporučená literatúra
       Július Krempaský Fyzika
       Arthur Beiser Úvod do moderní fyziky
       Richard Feynman et al. Feynmanove prednášky z fyziky (1., 3. diel)
       David Halliday et al. Fyzika (1., 2., 3. diel)
       Edward Purcell Berkeley Physics Course, vol. 1., 2. (angl., rus.)
       Ivan Červeň Fyzika po kapitolách
       Vladimír Hajko et al. Fyzika v príkladoch
       Katedra fyziky e-skriptá
       Július Krempaský et al. Otázky-problémy-úlohy z fyziky (skriptum)

 

posledná aktualizácia stránky: 24. mája 2012