Juraj Chlpík

Informácie pre študentov

Kontakt

Juraj Chlpík, email: juraj.chlpik@stuba.sk, miestnosť: A314, klapka: 479

Predmety

Fyzika 1 – dištančné štúdium

Fyzika 2 – riadne štúdium

Fyzika 2 – dištančné štúdium