Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fyzika 1, letný semester 2014/2015

Základná informácia
 • Študijné programy:
  • Priemyselná informatika
  • Telekomunikácie
 • Rozsah: 3-102 z,s
 • Prednáška: štvrtok 10:00-12:40, CD 300
 • Seminár z Fyziky 1: streda 15:00 – 16:40, AB 300
Hodnotenie predmetu, podmienky
 • Absolvovanie 8 laboratórnych úloh a odovzdanie protokolov z meraní - max. 16 bodov
 • Povinná účasť na výpočtových cvičeniach
 • Priebežné testy v 5., 8., 11. týždni semestra - max. 3 x 10 bodov = 30 bodov
 • Podmienka pre získanie zápočtu: min. 25 bodov
Skúška z predmetu
Otázky z teórie -  max. 24 bodov
Príklady -  max. 30 bodovZoznam teoretických otázok ku skúške

Program prednášok

  1. Priamočiary pohyb
  2. Dvojrozmerný a trojrozmerný pohyb
  3. Sila a pohyb, práca a kinetická energia
  4. Potenciálna energia a zákon zachovania energie
  5. Sústavy častíc, zrážky.
  6. Mechanika tuhého telesa, rotácia, moment sily a moment hybnosti.
  7. Rovnováha a pružnosť. Gravitácia
  8. Hydromechanika
  9. Kmity a vlny
10. Teplota a teplo
11. Kinetická teória plynov
12. Termodynamika

Obsah prednášok v jednotlivých týždňoch

Priebežné testy

 test č.1  (18. 3. 2015)      test č.2  (14. 4. 2015)      test č.3      
 Zadanie Zadanie Zadanie
 Riešenie a hodnotenie  Riešenie a hodnotenie  Riešenie a hodnotenie 

Skúška z predmetu

 Riadny termín  (15. 6. 2015)     Opravný termín  (2. 7. 2015, 11:00, DE 300)  
 Zadanie - teória Zadanie - teória
 Zadanie - príklady Zadanie - príklady
 Riešenie - príklady Riešenie - príklady
Odporúčaná literatúra
       Július Krempaský Fyzika
       David Halliday et al. Fyzika (1. a 2. diel) - česky
       Richard P. Feynman et al. Feynmanove prednášky z fyziky (1. a 2. diel)
       Edward M. Purcell, Frank S. Crawford Jr. Berkeley Physics Course, vol. 1. a 3. - anglicky, rusky
       Ivan Červeň Fyzika po kapitolách 1 - 7
       Vladimír Hajko et al. Fyzika v príkladoch
       Katedra fyziky e-skriptá
       Július Krempaský et al. Otázky-problémy-úlohy z fyziky (skriptum)
       Július Cirák et al. Zbierka príkladov a úloh z fyziky, Nakladateľstvo STU (Bratislava 2013)

posledná obsahová aktualizácia stránky:  2. júla 2015