Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fyzika 2, zimný semester 2014/2015

Základná informácia
 • Študijné programy:
  • Automobilová elektronika
  • Elektronika
  • Elektrotechnika
 • Rozsah: 3-102 z,s
 • Prednáška: piatok 10:00-12:40 hod. AB 150
 • Seminár z Fyziky 2: štvrtok 18:00 – 19:40, CD 150
Hodnotenie predmetu, podmienky
 • Absolvovanie 8 laboratórnych úloh a odovzdanie protokolov z meraní - max. 16 bodov
 • Povinná účasť na výpočtových cvičeniach
 • Priebežné testy v 5. - 8. a 11. týždni semestra - max. 3 x 10 bodov = 30 bodov
 • Podmienka pre získanie zápočtu: min. 25 bodov
Skúška z predmetu
Otázky z teórie - max. 24 bodov
Príklady - max. 30 bodov riadny termín 8. januára 2015  opravný termín 10. februára 2015 
 Zadanie príkladov Zadanie príkladov
 Riešenie a hodnotenie  Riešenie a hodnotenie 


Program prednášok

Priebežné testy

 test č.1        test č.2        test č.3      
 Zadanie Zadanie Zadanie
 Riešenie a hodnotenie príkladov  Riešenie a hodnotenie príkladov  Riešenie a hodnotenie príkladov 


Odporúčaná literatúra
       Július Krempaský Fyzika
       Arthur Beiser Úvod do moderní fyziky
       Richard P. Feynman et al. Feynmanove prednášky z fyziky (2., 3. diel)
       David Halliday et al. Fyzika (3., 4., 5. diel)
       Edward M. Purcell, Frank S. Crawford Jr. Berkeley Physics Course, vol. 2., 3. (angl., rus.)
       Ivan Červeň Fyzika po kapitolách
       Vladimír Hajko et al. Fyzika v príkladoch
       Katedra fyziky e-skriptá
       Július Krempaský et al. Otázky-problémy-úlohy z fyziky (skriptum)
       Július Cirák a kol. Zbierka príkladov a úloh z fyziky, Nakladateľstvo STU Bratislava, 2013

 

posledná obsahová aktualizácia stránky:  29. mája 2015