Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informácia o predmete Fyzika 3

Cieľom predmetu Fyzika 3 je podstatne rozšíriť a prehlbiť vedomosti tých študentov, ktorí úspešným absolvovaním predmetov Fyzika 1,2 demonštrovali schopnosť aj snahu rozumieť svetu aj v širších súvislostiach.

Obsahovo je predmet smerovaný na novšie rps. moderné časti fyziky ako klasická a kvantová mechanika, relativita, optika etc. Maximalistický a aj trocha provokačný sylabus predmetu je dostupný na www.valko.net. Skutočný obsah predmetu bude upresnený po dohovore so záujemcami na prvej prednáške podľa spriemerovaného záujmu prítomných o jednotlivé bloky.

Vedomostné nároky pri skúške, vzhľadom na voliteľnosť predmetu, nebudú pre absolventov predmetov Fyzika 1,2 predstavovať žiaden problém.