Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Dionýz Ilkovič

Fyzika I a II

Alfa, Bratislava 1973

Fyzika I (mechanika, vlnenie, aktustika, a termodynamika)
Fyzika II (elektrina a magnetizmus, optika, atómová fyzika, fyzika tuhých látok)

Zoskenovanie a spracovanie tejto skvostnej učebnice bolo podporené v rámci projektu "Nové výzvy fyzikálneho vzdelávania na technických univerzitách", KEGA 031STU-4/2013.

Dielo je zverejnené so súhlasom vlastníkov autorského práva, naskenované stránky nie je povolené zverejniť na inom serveri ako serveroch Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.