Základné informácie - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Základné informácie

Názov

Slovenská fyzikálna spoločnosť  

Právna forma

Občianske združenie  

Dátum vzniku  

Registrácia na MV SR 6.12.1993  

Sídlo

Dúbravská cesta 9, 845 27 Bratislava 45  

IČO

30814171

Bankové spojenie

2666080050/1100  

Telefón

+421 2 59410 516

E-mail

sfs@savba.sk

www

sfs.sav.sk  

Členstvo

354 členov

Orgány

valné zhromaždenie
výbor
predsedníctvo
revízna komisia  

Štatutárny zástupca

prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky