Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Materiál k predmetu Fyzika 1 (pre programy Elektrotechnika, Elektronika a Automobilová elektronika)

Prednáša/spravuje: Peter Bokes
Prednáška: AB-300, Piatok 8:00-11:00
Seminár: AB-150, Piatok 13:00-15:00
Konzultačné hodiny: A211/A223, Pondelok 9:00-10:00
Aktualizované 4.7.2014

Aktuálne oznamy:

Ostatné informácie a študijné materiály:
 • Sylaby predmetu
 • Podmienky udelenia zápočtu:
  • Absolvovanie a odovzdanie všetkých laboratórnych úloh,
  • Získanie minimálne 25 bodov počas semestra; z testov (max 3x10b) a odovzdaných elaborátov (max 8x2b).
 • Návody a inštrukcie k laboratórnym cvičeniam.
 • Literatúra:
  • (JK) J. Krempaský: Fyzika, Alfa 1992 (3. vydanie) [ekvivalentný text je http://www.kf.elf.stuba.sk/KrempaskyFyzika/OBSAH.htm]
  • (IC) I. Červeň: Fyzika po kapitolách, 1-7. (2007).
  • (ZP) J. Cirák a kol.: Zbierka príkladov a úloh z fyziky, STU (2013)
  • (DI) D. Ilkovič: Fyzika I., SNTL 1973.
  • (HR) Halliday, Resnick, Walker: Fundamentals of Physics, (4-9 vydanie), existuje aj český preklad.
  • (RPF) R.P.Feynman a kol.: Feynmanove prednášky z fyziky I., české vydanie. (slovenské je staršie, ale rovnako dobré) alebo originál na The Feynman Lectures on Physics
 • Príklady z fyziky na precvičenie nájdete v e-zbierke na fyzz.fei.stuba.sk alebo v Zbierka príkladov... (J. Cirák a kol. vyššie)
 • Príklady z testov s bodovaním:
 • Stránka predmetu z 2013, 2012, 2011, 2010.
 • Rôzne relevantné materiály na www.
  1. Cyklóny a Coriolisovo zrýchlenie